آرشیو برچسب های: 24رجب

آنچه درمورد فتح خیبر باید بدانید ؟

ما شیعیان در بسیاری از کتب خوانده ایم که حضرت علی(ع) دروازه خیبر را از جا کند و به گوشه ای پرتاب کرد. اما بسیاری از اشکال تراشان گفته اند که حضرت علی(ع) دروازه خیبر را توسط تنه درختی که به دروازه خیبر توسط مردم می کوفت باز کرد. یعنی …

ادامه مطلب »