آرشیو برچسب های: کتاب جدید « مشروعیت حی علی خیر العمل » + فایل pdf

کتاب: «مشروعیت حی علی خیر العمل»

کتاب جدید «مشروعیت حی علی خیر العمل» کتاب جدید با عنوان مشروعیت حی علی خیر العمل در اذان و اقامه از دیدگاه شیعه و اهل سنت زیر نظر حضرت استاد طبسی به چاپ رسید   دانلود مشروعیت-حی-علی-خیر-العمل

ادامه مطلب »