آرشیو برچسب های: عصمت امام_قرآن

مقاله: قرآن و عصمت امام

اعتقاد شيعه اماميه اين است كه امام و پيشوای امت اسلامی پس از پيامبر اكرم(ص) بايد از خطا و گناه معصوم باشد. آنان بر اين عقيده از راه عقل و وحي دليل آورده‏‌اند.  در اين نوشتار به تبيين دلايل وحياني آن، از منظر قرآن كريم مي‏‌پردازيم. نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

ادامه مطلب »