آرشیو برچسب های: حضررت علی

چرا ما با وجود ندیدن حضرت علی (ع ) و پیامبر؛ در اذان و شهادتین لفظ اشهد را استفاده می‌کنیم؟ یعنی در واقع شهادت می‌دهیم به چیزی که ندیدیم و درک نکردیم و این شهادت به دروغ و چیزی که ندیدیم است. مثلا وقتی ما در دادگاه به چیزی شهادت می‌دهیم باید آن را قبلا دیده باشیم و درک کرده باشیم

برای پاسخ به این سوال اول باید معنای شهادت مشخص شود و ثانیا مشخص شود ما در شهادتین به چه چیز شهادت می دهیم. معنای شهادت: شهادت از شهد گرفته شده و دلالت می کند بر این سه معنا ١ حضور ٢ علم ٣ اعلام الشین والهاء والدال أصلٌ یدلُّ …

ادامه مطلب »