آرشیو برچسب های: توسل

دعا و توسل امری خرافی

ویروس كرونا و هر عامل بیماری زای دیگر، عواملی مادی هستند كه تنها به سبب آلودگی محیطی و بیماری های زمینه ای اثر گذاشته و تنها راه مبارزه با آن رعایت اصول بهداشتی و كنترل های پزشكی است و دعا و توسل اموری خرافی است كه موجب بی اعتنایی به …

ادامه مطلب »