آرشیو برچسب های: اثبات عقلی چهارده معصوم

اثبات عقلی ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان و به طور پیوسته و بلافصل چیست؟

ادلۀ عقلی امامت عامه در تمام زمان‌ها عبارت‌اند از: الف) برهان لطف: نبوت و امامت یک فیض معنوی از جانب خداوند است که بر اساس قاعدۀ لطف باید همیشه وجود داشته باشد. قاعدۀ لطف اقتضا می‌کند که در میان جامعۀ اسلامی امامی باشد که محور حق بوده و جامعه را …

ادامه مطلب »