کتاب: درسنامه گزيده سيمای عقايد شيعه

نوسنده: جعفر سبحانی
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سبحاني تبريزي، جعفر، ۱۳۰۸ –
عنوان قراردادي : دليل المرشدين الي الحق اليقين … . فارسي. برگزيده
عنوان و نام پديدآور : درسنامه گزيده سيماي عقايد شيعه: خلاصه ترجمه كتاب دليل المرشدين الي الحق اليقين / مولف جعفر سبحاني؛ مترجم جواد محدثي؛ [براي] حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت، معاونت آموزش و پژوهش.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري : ۳۰۸ ص.
شابك : ۲۷۰۰۰ ريال : ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۲۳۵-۶
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتاب حاضر خلاصه كتاب “سيماي عقايد شيعه” است كه خود ترجمه اي است از كتاب “دليل المرشدين الي الحق اليقين”
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : سيماي عقايد شيعه.
موضوع : شيعه اماميه — دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده : محدثي، جواد، ۱۳۳۱ -، مترجم
شناسه افزوده : حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. معاونت آموزش و پژوهش
رده بندي كنگره : BP۲۱۲/۵/س۲د۸۰۴۲۱۸ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۲۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۲۵۹۵۰۰
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ بخش اوّل: شيعه و تشيّع؛ بخش دوم: اصول اعتقادى؛ بخش سوم: معيار توحيد و شرك در عبادت؛ بخش چهارم: جايگاه قرآن نزد شيعه؛ بخش پنجم: بدعت در قرآن و حديث؛ بخش ششم: امامت نزد شيعه و اهل سنت؛ بخش هفتم: اهل بيت (ع)؛ بخش هشتم: امام مهدى منتظر (ع)؛ بخش نهم: صحابه و تابعين؛ بخش دهم: وضو و نماز

برای دانلود کلیک کنید درسنامه گزيده سيماي عقايد شيعه

, , , , ,

پست های مرتبط

فهرست