پنجاه درس اصول عقايد برای جوانان

پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، ۱۳۰۵ –
عنوان و نام پديدآور : پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان/ مكارم شيرازي.
مشخصات نشر : قم: نسل جوان ۱۳۸۶.‬
مشخصات ظاهري : ۳۹۹ص.‬
شابك : ۲۹۰۰۰ ريال ( چاپ هفدهم)‮‬ ؛ ۲۹۰۰۰ ريال‬ ‬ ‬ ‬‭۹۶۴-۶۲۷۵-۱۵-X ‬ ؛ ۳۴۰۰۰ ريال (چاپ بيستم ‬ ‬ ؛ ۳۴۰۰۰ ريال (چاپ بيست و يكم)‬ ؛ ۴۲۰۰۰ ريال‬ چاپ بيست و دوم‬: ‭۹۶۴-۶۲۷۵-۱۵-X‬
يادداشت : چاپ قبلي: هدف، ۱۳۷۳.
يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۸۶.
يادداشت : چاپ هجدهم.
يادداشت : چاپ بيستم: پاييز ۱۳۸۷.
يادداشت : چاپ بيست و يكم: ۱۳۸۸.
يادداشت : چاپ بيست و دوم: ۱۳۸۹.‬
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : شيعه — اصول دين — ادبيات نوجوانان
موضوع : شيعه — عقايد — ادبيات نوجوانان
رده بندي كنگره : ‬‭‬‭BP۲۱۱/۵ ‬‭‭/م۷پ۹ ۱۳۸۶‬
رده بندي ديويي : ‬‭۲۹۷/۴۱۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۱ ۸ ۴ ۴ ۱ ۰
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ ده درس خداشناسى ؛ ده درس عدل الهى ؛ ده درس پيامبرشناسى ؛ ده درس امام شناسى ؛ ده درس معادشناسى
, , , , ,

پست های مرتبط

فهرست