کتاب “سلسله مباحث مهدویت؛ سفیانی” دروس خارج آیت‌الله نجم الدین طبسی از سوی انتشارات مرکز تخصصی مهدویت منتشر شد.

 

این کتاب از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول با عنوان “ریشه، نسب و حتمیت سفیانی”، به بحث در مورد واقعیت سفیانی، نسب او و علامت و حتمیتش با بررسی دقیق روایات در این زمینه می‌پردازد.

فصل دوم این کتاب به زمان خروج و حکومت سفیانی و طرز هلاکت او با بررسی ادله و روایات پرداخته و در فصل آخر این کتاب بررسی هشت نکته مهم پیرامون سفیانی از جمله حدود شام، شیصبانی، سفیانی و دجال، سفیانی و خسف بیدا و نزول عیسی(ع) می پردازد.

دانلود كتاب حضرت آیه الله نجم الدین طبسي سلسله مباحث مهدویت؛ سفیانی”

پست های مرتبط

فهرست