فيض الدموع (شرح حادثه كربلا به نثر قديم فارسي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : محمدابراهيم نواب طهراني ملقب به :بدايع نگار،۱۲۴۱-۱۲۹۹ق.
عنوان قراردادي :فيض الدموع.(شرح حادثه كربلا به نثر قديم فارسي)
عنوان و نام پديدآور :فيض الدموع/تاليف محمد ابراهيم نواب “بدايع نگار” ؛ با مقدمه ابوالحسن شعراني.
مشخصات نشر :قم:نشر روح، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهري :۱۷۶ ص.
شابك : ‫ ۸۰۰۰ريال: ‫‬‭۹۶۴-۶۷۹۰-۸۳-۶
يادداشت :كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع :حسين بن علي (ع) ، امام سوم، ۴-۶۱ق.– سرگذشتنامه.
موضوع :بدايع نگار، محمد ابراهيم بن محمد مهدي، ۱۲۴۱-۱۲۹۹ق. فيض الدموع– نقد و تفسير.
موضوع :واقعه كربلا، ۶۱ق.
موضوع :نثر فارسي– قرن ۱۳ق.
شناسه افزوده :اردشيري لاجيمي، حسن، گردآورنده.
شناسه افزوده :بدايع نگار، محمد ابراهيم بن محمد مهدي، ۱۲۴۱-۱۲۹۹ق. فيض الدموع. شرح.
رده بندي كنگره : ‫‬‭BP۴۱/۵ ‫‬‭/ب۳۵ف۹ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ‫‬‭۲۹۷/۹۵۳۴
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۰ ۴ ۲ ۲ ۲ ۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ مقدمه ي مصحح؛ مقدمه ي ميرزا رضا كلهر؛ مقدمه ي مؤلف؛ تولد امام حسين؛ فضايل امام حسين؛ پيامبر و شهادت امام حسين؛ مرگ معاويه و بيعت خواستن يزيد از امام؛ رفتن مسلم به كوفه و شهادت او؛ حركت امام از مكه به سوي عراق؛ امام در راه عراق؛ ملاقات حر با امام؛ سرزمين كربلا؛ شهادت حضرت عباس؛ شهادت حر؛ شهادت برير؛ شهادت وهب؛ شهادت عمرو؛ شهادت مسلم بن عوسجه؛ شهادت خاندان رسول اكرم؛ غارت امام؛ غارت خيمه ها؛ خطبه ي حضرت زينب در كوفه؛ خطبه ي فاطمه دختر امام حسين؛ خطبه ي ام كلثوم؛ خطبه ي امام سجاد در كوفه؛ با خبر شدن مردم مدينه؛ اهل بيت در مسير شام؛ اهل بيت در شام؛ اهل بيت در كاخ يزيد؛ خطبه ي حضرت زينب در مجلس يزيد؛ احتجاج امام سجاد با يزيد؛ خطبه ي امام سجاد در مجلس يزيد؛ بازگشت به مدينه؛ خطبه ي امام سجاد در مدينه

دانلود کتاب فيض الدموع (شرح حادثه كربلا به نثر قديم فارسي)

, , , , , ,

پست های مرتبط

فهرست