مشخصات كتاب:
سرشناسه : خداميان آرانی، مهدی، ۱۳۵۳ –
عنوان و نام پديدآور : هفت شهر عشق: نگاهي نو به حماسه عاشورا/ مهدي خداميان آرانی.
مشخصات نشر : قم: وثوق، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۳۵۵ ص.
فروست : انديشه سبز؛ ۱۶.
شابك : ۳۸۰۰۰ ريال: ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۷-۰۱۴-۳ ؛ ۴۰۰۰۰ ريال (چاپ چهارم)
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : چاپ سوم : ۱۳۸۹ ( فيپا ).
يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۹.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا به صورت جلدي منتشر شده است.
عنوان ديگر : نگاهي نو به حماسه عاشورا.
موضوع : حسين بن علي (ع)، امام سوم، ۴ – ۶۱ق.
موضوع : عاشورا
رده بندي كنگره : BP۴۱/۵/خ۳۶ھ۷ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۳۴
شماره كتابشناسي ملي : ۲۲۴۹۳۸۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ نواى كاروان؛ راه آسمان؛ درياى عطش؛ شب روايى؛ پروانه هاى عاشق؛ طوفان سرخ؛ شكوه بازگشت؛ منابع تحقيق؛ سوالات مسابقه كتابخوانى؛ بيوگرافى مولف؛ كتب نويسنده؛ پى نوشت ها

برای دانلود كتاب هفت شهر عشق نگاهى نو به حماسه كربلا کلیک کنید.

هفت شهر عشق نگاهى نو به حماسه كربلا

برای شرکت در مسابقه هفت شهر عشق کلیک کنید

مسابقه كتابخواني هفت شهر عشق

, ,

پست های مرتبط

فهرست