آخرالزمان روزگاری است که مردم به کمی فرزند غبطه می‌خورند!

آخرالزمان روزگاری است که مردم به کمی فرزند غبطه می‌خورند!

رستاخیز برپا نمی شود، تا آن که کسی که پنج فرزند دارد، آرزوی چهار فرزند کند و آن که چهار فرزند دارد، می گوید کاش سه فرزند داشتم و . . .

.

یکی از پرسش هایی که ذهن بیشتر انسان هارا به خود مشغول کرده، آن است که امام زمان(ع) چگونه نظام های سیاسی گوناگون را که دارای افکار و توانایی های مختلفی هستند، از میان برمی دارد و نظام واحد جهانی تشکیل می دهد؟

.
سیستم و برنامه حکومتی آن حضرت چگونه است که در آن ظلم و ستمی در جهان نخواهد بود؛ فسادی صورت نمی گیرد و گرسنه ای یافت نمی شود؟

.

اخلاق پیش از ظهور 

سست شدن بنیان خانواده، خویشاوندی، دوستی و سردی عواطف انسانی و بی مهری از ویژگی های بارز آخرالزمان است.

.

آرزوی کمی تعداد فرزند 

پیامبر اسلام(ع) می فرماید: رستاخیز برپا نمی شود، تا آن که کسی که پنج فرزند دارد، آرزوی چهار فرزند کند و آن که چهار فرزند دارد، می گوید کاش سه فرزند داشتم و صاحب سه فرزند آرزوی دو فرزند دارد و آن که دو فرزند دارد، آرزوی یک فرزند نماید و کسی که یک فرزد دارد، آرزو کند که کاش فرزندی نداشت.

.

در روایت دیگری می فرماید: روزگاری خواهد آمد که غبطه مردم کم فرزند را بخورید، چنان که امروز غبطه فرزند و ثروت زیادتر را می خورید؛ تا آن جا که یکی از شما، از کنار قبر برادرش می گذرد و خود را بر قبر او می غلطاند، آن گونه که حیوانات خود را بر خاک چراگاه می غلطانند و می گوید: ای کاش من به جای او بودم و این سخن نه به سبب شوق دیدار خداوند و یا به دلیل اعمال نیکی است که از پیش فرستاده است، بلکه به جهت بلاها و گرفتاری هایی است که بر او فرود می آید.

.

نیز آن حضرت می فرماید: قیامت برپا نمی شود، مگر آن که فرزند کم گردد. در این روایت “الولد غیضا” آمده است که معنای آن نقص و حبس و شاید به معنای سقط جنین و جلوگیری از بارداری نیز باشد. ولی کلمه “غیظا” که در روایت دیگری آمده است، به معنای غم و مشقت و محنت و جوشش غضب است.

.

یعنی مردم در آن دوران با سقط جنین و جلوگیری از افزایش فرزند، مانع زیاد شدن فرزندان می شوند. یا فرزند داشتن موجب غم و اندوه و خشم خواهد بود و شاید این به علت مشکلات سخت اقتصادی، گسترش بیماری ها در کودکان و نبودن امکانات، تبلیغ و تشویق به کنترل جمعیت و یا عامل دیگر باشد.

.

افزایش خانواده های بی سرپرست 

.

رسول خدا(ص) می فرماید: از نشانه های قیامت این است که مردان کم می شوند و زنان بسیار. تا آن جا که هر پنجاه زن یک سرپرست خواهند داشت.

.

شاید این وضعیت بر اثر افزایش تلفات جانی مردان باشدکه در جنگ های پی در پی و طولانی صورت می گیرد.

.

نیز آن حضرت می فرماید: قیامت برپا نمی شود، مگر آن که روزگاری فرا رسد که به دنبال یک مرد، حدود سی زن به راه افتد و هر کدام از او تقاضا کند که با او ازدواج نماید.

.

حضرت در روایت دیگری می فرماید: خداوند دوستان و برگزیدگان خود را از دیگران جدا می کند تا این که زمین از منافقان و گمراهان و فرزندان آنان پاک شود، زمانی فرا رسد که پنجاه زن با یک مرد روبه رو شده، یکی می گوید: ای بنده خدا مرا بخر و دیگری می گوید: به من پناه ده.

.

انس می گوید: پیامبر(ص) فرمود: قیامت برپا نمی شود، مگر آن که زمانی فرا رسد که (بر اثر تلفات مردان و کثرت زنان) زنی کفشی را در راه بیابد و (از روی دریغ و افسوس) گوید: این کفش از آن مردی بوده است. در آن روزگار، برای هر پنجاه زن، یک سرپرست خواهد بود.

.

منبع: کتاب “نشانه هایی از دولت موعود” نوشته  آیت الله طبسی

,

پست های مرتبط

فهرست