کتاب: «مشروعیت حی علی خیر العمل»

کتاب جدید «مشروعیت حی علی خیر العمل»

کتاب جدید با عنوان مشروعیت حی علی خیر العمل در اذان و اقامه از دیدگاه شیعه و اهل سنت زیر نظر حضرت استاد طبسی به چاپ رسید

 

دانلود مشروعیت-حی-علی-خیر-العمل

پست های مرتبط

فهرست