تشیع ، هویت و تاریخ، جلسه ۱ – دکتر محمدتقی سبحانی

فیلم: تشیع، هویت و تاریخ، جلسه۱

دکتر محمدتقی سبحانی

معنای شیعه چیست؟ تشیع چگونه شکل گرفت؟ فرقه‌های تشیع و ویژگی‌های آن چیست؟ ویژگی‌های تشیع حقیقی چیست؟ دلایل امامت از منظر عقلی و نقلی چیست؟

برای دانلودكليك كنيد تشیع ، هویت و تاریخ، جلسه ۱ – دکتر محمدتقی سبحانی

, ,

پست های مرتبط

فهرست