کتاب احتجاج ترجمه جعفری

لاحتجاج (ترجمه جعفري)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : طبرسي احمد بن علي قرن ۶ق
عنوان قراردادي : الاحتجاج علي اهل اللجاج . فارسي
عنوان و نام پديدآور : ترجمه و متن كتاب شريف احتجاج تاليف ابومنصوراحمدبن علي بن ابي طالب طبرسي مترجم بهراد جعفري
مشخصات نشر : تهران دار الكتب الاسلاميه ۱۳۸۱.‬
مشخصات ظاهري : ۲ ج : نمونه
شابك : دوره ‬ : ‬‭ ۹۶۴-۴۴۰-۲۹۲-۸‬ ‬ ؛  ج ۱‬ : ‬‭ ۹۶۴-۴۴۰-۲۹۰-۱‬ ‬  ج ۲‬ : ‬‭ ۹۶۴-۴۴۰-۲۹۱-x‬ ‬
يادداشت : ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۵).
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : شيعه — احتجاجات
موضوع : اسلام — احتجاجات
شناسه افزوده : جعفري بهراد، ۱۳۴۵ – ، مترجم
رده بندي كنگره : ‬‭BP۲۲۸/۴ ‭/ط۲‮الف‬۳۰۴۱ ۱۳۸۱
رده بندي ديويي : ‬‭۲۹۷/۴۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۱-۴۰۶۸۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
سخن مترجم؛ جلد اول ؛ جلد دوم

برای دانلود کتاب روی نوشته زیر کلیک کنید

احتجاج شیخ طبرسی

,

پست های مرتبط

فهرست