مقاله: ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در قرآن

ولایت امیرالمؤمنین در قرآن

نويسنده در مقاله حاضر، سند رواياتى را كه بيانگر شأن نزول آيه ولايت (مائده/۵۵ (هستند
مورد مداقه قرار داده است. در اين راستا، پس از بيان متواتر بودن خبر نزول اين آيه درباره
اميرالمؤمنين على علیه السلام  ،از منظر عالمان اماميه و دانشمندان اهل سنت، برخى راويان حديث
را از ميان صحابه، برمى شــمارد. در ادامه، از ميان شــصت سندكه در منابع اهل سنت آمدهاســت، سه ســند (دو سنداز ابن ابى حاتم و يك ســنداز ابن مردويه) را بررسى مى نمايد.
ديدگاه مفسران درباره نزول آيةولايت و نيز دلايل دانشمندان اماميه درخصوص نزول اين
آيه درباره اميرالمؤمنين از ديگر مباحث مطرح در مقالة حاضر است كه نويسنده، دلايل
آن را به طور مبسوط شرح مى دهد. به جز نزول اين آيه درباره اميرالمؤمنين ،چهار شأن
نزول ديگرنيزاز ســوى برخى مفســران براى آيه مورد نظربيان شده است  كه نويسنده به
آنها نيز اشاره كرده است. وى در نهايت، شبهات وارد شده بر شأن نزول آيه را نقدو بررسى
مى كندو با پاسخ هاى مبسوط به هر يك از شبهات، مقاله را به پايان مى رساند.

عیوان نجف

, , , , , , ,

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست