مقاله: فرآیند آگاهی شیعیان از علم غیب امام

فرایند آگاهی شیعیان از علم غیب امام

اينكه محيط اجتماعى، حقايق معارف دينى را به تدريج درك میكند، امرى روشن است؛ به تعبير
ديگر تلقى جامعه از دين، امرى تاريخى است. اين روندرا در موضوعات مختلف می توان پیگیری
كرد. نوشتة حاضرنشان می دهد كه اطلاع ازغيب در جامعة جاهلى، به ملائك يا جن منحصربوده است از اين رو نبى اكرم در آغاز دعوت با اين پرسش مواجه می شدندكه چرا
متهم به جادوگرى وكهانت می شدند؛ تا اينكه در اثركثرت آيات و معجزات، نبوت ايشان پذيرفته
شد و در نتيجه، آگاهى از غيب ـ در نظر جامعه ـ به پيامبرمنحصر شد. اين زمينة تاريخى
موجب شد اميرالمؤمنين نيز در اخبارات غيبى خود، به ويژه در ايام خلافتشان، با اتهام هاى
دعوى نبوت، علم غيب و كهانت مواجه شوند. اين مشكل، در طول دوران امامت برقرار بود؛ اما
در ميان شيعه، تحقق بسيارى از پيشبينى هاى اميرالمؤمنين زمينه را آماده كرد تا شيعيان
با مقولة امكان آگاهى از غيب ـ بدون كهانت و نبوت ـ آشنا شوند .

پذيرش ارتباط ائمه با ملائكه و بهره مندى ايشان از اخبارات و علوم غيبى، موضوعى
است که در روندتاريخى خود، بامشكلات وموانع مختلفى مواجه بوده است. به نظرمی رسد
ريشةاين مشكلات در فرهنگ دوران جاهلى باشد؛ چنانكه پيامبراكرم نيزبا اين مشكل
مواجه بودند. از برخى آيات قرآن برمی آيد كه ذهنيت مشركان و امم جاهلى اين بوده است
كه لازمة اتصال به غيب، وجود ملك يا موجودى فرابشرى است و ً اساسا بشر به تنهايى
نمی تواند به ملكوت اتصال يابد. آيات فراوانى دلالت می كنند كه مخالفان انبيا، شباهت
ايشان را با سايرانسانها،دليلى برانكار نبوت مى دانستند واعتقادداشتندكه خداوند، بشرى معمولى را براى نبوت و اتصال به غيب برنمی گزيند.

 

, , , , , , ,

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست