ضرورت معرفت امام

در اين اثر مطالبى درباره معرفت و شــناخت امام به نــگارش درآمده كه در نظام معرفتى،
دينى و عملى و نيز نمادهاى اجتماعى مسلمانان جايگاه مهمى دارد براين اساس است كه
دانشمندان شيعه و سنى در اصل مسأله لزوم معرفت امام، ً تقريبا اتفاق نظر دارند و تنها در
ادلّه و حدود آن اندك تفاوتهايى وجود دارد؛ چنانچه ما در پى جويى اين مســئله، بحث را
در دو محور جدا گانه از ديدگاه شيعه وسنى مورد بررسى قرار داديم و نتيجه گرفتيم كه اهل
ســنت به اين مسئله با نگاهى تاريخى و ضرورتهاى اجتماعى نگريسته است؛ اما اماميه
برخلاف اهل ســنت، مسئله معرفت و شناخت امام را بســيار مهم تلقى كرده و با استناد به منابع دينى و اعتقادى مورد بررســى قرار داده اســت. در تبيين اين بحث به طور مفصل به اصل اين مسئله و نيز حدود و مراتب معرفت امام، با ادلّه ازعقل و نقل، پرداخته شده است.

عکس حرم حضرت امیرالمومنین
مقاله ضرورت معرفت امام
, , , , , , ,

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست