مسابقه کتابخوانی چشمه جاوید

مسابقه کتابخوانی چشمه جاوید

مسابقات

مسابقه کتابخوانی چشمه جاوید

جوایز:
نفر اول: ۳ میلیون تومان؛
نفر دوم: ۲ میلیون تومان؛
نفر سوم: ۱ میلیون تومان؛
۱۲ نفر: هر نفر ۵۰۰ هزار تومان.

مهلت ثبت‌نام: ۱۹تیر

آزمون: ۲۰تیر

جهت ثبت نام کلیک کنید

 

مسابقه کتابخوانی

 

پست های مرتبط

فهرست