شیعیان رها شده!

مگر نمی گویید امام زمان در میان شیعیان مانند پدر است؟ چرا در این اوضاعِ شیعیان مثل جنگ و بیماری، كاری نمی كند؟! چرا شیعیان به حال خود رها شده اند؟!

 پاسخ :

۱٫ شبهه كننده از كجا اثبات كرده است كه امام زمان (عج) تاكنون برای شیعیان كاری نكرده و شیعیان را به حال خود رها كرده است؟

اولاً: همواره احتمال وضعیت بدتر از وضعیت موجود قابل تصور است!

ثانیاً: هیچ گاه نمی توان تنها بر اساس ظواهر پدیده ها قضاوت كرد. بسا اتفاقاتی كه به ظاهر، دردناك و ناگوار است، اما در دل خود خیرها و سودمندی های زیادی برای فرد و جامعه دارد.

ثالثاً: حمایت و یاری امام زمان علیه السلام لزوما به معنای این نیست كه امور را به صورت فیزیكی، یكسره به سود شیعیان بگرداند؛ از این روی، حمایت امام زمان علیه السلام اگرچه ممكن است در برخی موارد به صورت فیزیكی باشد، اما همواره به صورت معنوی و از طریق بالا بردن ایمان و روحیه شیعیان بوده است.

۲٫ نظام عالم بر اساس اسباب و مسببات مادی و معنوی است. این تصور كه امام اگر امام است باید هر مشكل پیش آمده را با معجزه و كرامت برطرف كند، تصویر درستی از جایگاه و وظیفه امام نیست. وظیفه امام هدایت معنوی آشكار و پنهان است. انسان ها در دل طبیعت به دنیا آمده، می زیند و می میرند و وظیفه امام، در كنار عقل و علم، هدایت انسان به سوی بهترین سبك زندگی است!

۳٫ وقوع جنگ ها، پیدایش برخی از بیماری ها، و بسیاری از امور دردناك به دست خود انسان ها است و خودشان نیز باید با بازگشت به سنت ها و قوانین خداوند امور را اصلاح كنند. این امر، لازمه زندگی در عالم طبیعت و مختار بودن انسان ها است. اگر قرار باشد امور همواره بر خلاف لوازم طبیعی عالم طبیعت و انسان رقم بخورد، اساسا خلقت طبیعت بیهوده خواهد بود. انسان ها باید با هدایت عقل و دین راه صحیح زیستن را بیاموزند و برای كمال خود و جامعه خود تلاش كنند. پیامبر و امام جز آموختن معارف و ارزش های الهی به انسان ها و راهبری آنان تا سرمنزل مقصود وظیفه ای ندارند. حتی آنگاه كه خود پیامبر یا امام زمامدار جامعه است، باز هم رویدادهای جامعه انسانی به صورت طبیعی و بر اساس سنت های تكوینی و تشریعی خداوند به پیش می رود. تاریخ به روشنی گواه است كه در زمان رسول خدا و امامان هدی(علیهم السلام) این گونه نبوده است كه مشكلات، گرفتاری ها و رنج های مردم با امور خارق العاده سامان می یافته است. مسلمانان در ابتدا مجبور بودند به دره ها پناه ببرند، به حبشه هجرت كنند، در شعب ابی طالب محصور شوند و مشكلات بی شمار دیگری را برای حفظ ایمان خود تحمل كنند و در همه این فرار و نشیب ها از معجزه و امور غیر عادی حرفی نیست و مسلمانان از پیامبر درخواست معجزه نمی كنند. جالب است بدانیم كه درخواست معجزه و كرامت از پیامبر و امام بیش تر از سوی كافران و منكران مطرح می شده است!

۴٫ برخی از ملحدان چنان سخن می گویند كه انگار تا پیش از بیماری كرونا هیچ مسلمان یا شیعه ای نمرده یا بیمار نشده است و حالا با آمدن كرونا و بیمار شدن یا مردن برخی از شیعیان، مشخص شده كه امام و پیامبر معجزه ندارند! این سخنان بسیار خنده آور است! اتفاقاً در طول تاریخ هیچ گروهی به اندازه شیعیان و امامان شان از ظالمان ستم ندیده و در رنج و ناراحتی نبوده اند. در همین ایران عزیز ما قحطی ها و بیمارهای همه‎گیر بسیار وحشتناكی بروز كرده كه گاهی تا چندین ملیون انسان را از بین برده است؛ اما هیچ شیعه ای این اتفاقات را با اعتقادات خود در تضاد ندیده و در ایمان خود سست نشده است. بیماری كرونا هم خواهد گذشت؛ البته ان شاء الله با كمترین تلفات و بیشترین خیرها و سودمندی های اجتماعی و مردم ایران باز هم با همان استواری، شور و دلدادگی بر سر ایمان و پیمان خود خواهند ایستاد!سخ:

, ,

پست های مرتبط

فهرست