دوره تربیت مربی فرق و ادیان

آموزش

اولین دوره تربیت مربی فرق و ادیان

دوره مسیحیت تبشیری، باستانگرایی، بهائیت

ویژه طلاب و روحانیون استان یزد

زمان ثبت نام تا ۱۰ بهمن

شروع دوره اسفند ماه

جهت ثبت نام در دوره فرم زیر را تکمیل نمایید

هر شخص فقط یک گرایش را می تواند انتخاب کند

پست های مرتبط

فهرست