اطلاعیه برگزاری دوره کارگاهی تربیت مربی غدیر

آموزش, حضوری

اطلاعیه
جلسه کارگاهی دوره تربیت مربی غدیر شناسی ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۶ تیر، در مجتمع فرهنگی کربلا واقع درخیابان انقلاب کوچه ۵۶ برگزار می گردد

پست های مرتبط

فهرست