اسامی برندگان جوایز دیگر مسابقه هفت شهر عشق

مسابقات

اسامی برندگان جوایز ارزنده  مسابقه هفت شهر عشق  که ۱۶۰ نفر از عزیزان برنده ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد شدن به شرح زیر میباشد

۲۰۵۶۴ محمدیوسف خاکی
۱۱۴۷۳ عاطفه زینوندیان
۵۰۶۷۲ محسن سهرابی سهرابی
۵۱۶۵۱ حجت یزدانی
۲۰۵۱۴ ابراهیم بیاتی
۵۲۵۷۸ راضیه احمدی
۱۲۱۵۷ سپیده السادات قوه ندوشن
۵۲۹۵۱ محبوبه رحیمی
۴۷۷۶ مهرزاد رضایی
۲۰۲۱۵ فاطمه ناظری
۲۰۵۷۱ زینب رضاییان
۵۱۲۱۲ فرهاد خارنگی فرهاد خارنگی
۵۰۰۲۶ بهاره سادات حسینی
۲۰۸۸۲ الهه لک
۵۲۵۴۰ مریم ریگی
۱۰۲۳۹ مرضیه مسلم نژاد
۱۱۶۸۵ عذرا اوتادی
۱۱۹۷۳ زهرا تقی زاده
۵۰۰۱۰ سکینه دادآفرین
۳۰۲۳۷ سیده حلما عباس پور
۲۰۷۹۱ راضیه خلردی
۴۹۶۳ فاطمه بهداروند
۴۷۰۷ غلامحسین نیک پور
۵۱۴۰۲ حکيمه پورمعصومي
۱۲۴۸۷ جواد خسروی
۵۱۱۹۴ کوثر صادقی صادقی
۳۰۳۵۲ فاطمه السادات طباطبایی طباطبایی هنزایی
۱۲۲۵۴ محمدصالح متقی
۳۰۵۷۷ فاطمه دهقان محمود آباد
۴۹۰۴ محسن زارع
۱۱۳۱۱ فاطمه صیدزادیان
۲۰۸۰۳ ناصر دهقانی اشکذری
۴۱۲۹ زهرا خدامی بافقی
۲۰۸۱۵ داوود رضاییان
۱۲۲۸۲ ناصر معینی
۱۱۹۰۹ احسان محمودی
۵۰۲۴۶ ریحانه شاکری
۵۰۰۳۷ فرشته یاوری یاوری
۲۰۵۵۹ محمدرضا اکبری مهرجردی
۵۲۹۹۵ وحید زنکینه
۵۱۳۴۲ راضیه دهقان دهقان
۵۰۷۱۸ نرجس السادات دهقانی فیروزآبادی
۳۰۱۳۹ ابراهیم رضائی زارچ
۵۱۳۳۱ محمدعلی احمدی
۲۰۸۹۳ جلیل فلاح تفتی
۴۳۷۰ ریحانه مطهری مطهری
۵۱۱۸۰ سمیه سلیمانپور
۵۲۷۱۳ زهرا فرهی فرد
۴۷۵۱ مریم سالاری
۲۰۲۹۳ مریم ترشیزی
۳۰۳۲۲ عبدالحسین پیروی
۱۲۵۳۳ مهناز زارع خورمیزی
۱۰۶۹۴ علی قائمی
۲۰۴۷۶ سید مرتضی عدالت پناه
۱۱۳۲۲ زهره منصوری نژاد
۵۰۲۵۵ معظمه کارگریان مروستی
۲۰۹۱۸ محمدرسول طهماسبی
۱۲۳۵۹ حسین زارع زاده
۱۲۴۰۹ سمیرا نیازی
۵۲۹۱۹ مجتبی نظری زینوندی
۵۲۰۶۱ مهناز قصابی
۳۰۶۱۷ مریم دولتی
۱۱۶۳۶ محمد حسن خانی قاسمی مهرابادی
۱۰۵۸۰ طیبه کرمی زاده
۵۱۸۶۹ سکینه ثنایی مقدم
۵۱۸۱۶ عباس ملااسما عیلی دهشیری
۳۰۹۴۶ پروين بهزادنيا
۲۱۱۷۱ زینب دانشی
۱۲۵۵۶ لاله صحرائی
۱۱۹۶۲ زهرا میرحسینی
۳۰۲۵۳ نعیمه سپهروند
۲۰۶۳۵ سمیره السادات آسایش زارچی
۱۰۸۹۳ فوزیه فضلی فضلی
۱۰۱۵۲ فاطمه فلاحتی فلاحتی مروست
۵۲۵۵۴ رقیه شریفی
۴۸۴۶ مریم احمدی
۵۰۵۷۷ امیرحسین باقری
۵۲۵۲۸ زهرا پیوندی
۵۲۷۶۹ مهران خالدی
۵۰۱۸۹ فاطمه توکلی
۳۱۱۰۲ اصغر بخشنده
۴۴۵۷ محمد فرزان فرزان
۲۰۸۴۰ علی دهقانی فیروزآبادی
۵۱۳۲۱ زهرا دانشور
۴۹۷۸ فاطمه خاوری
۲۰۳۳۲ پدرام الوندی الوندی
۱۲۳۷۶ زهرا زارعین
۱۰۷۸۴ مرضیه ربیع نژادگنجی
۱۱۷۴۸ مسعود غفوری
۳۰۱۹۱ محمد علی رضایی رستگار
۴۷۵۹ حبیبه موسوی
۱۲۵۰۵ محسن نصیریان
۴۸۵۴ فرزانه فخری
۵۰۴۵۴ اقدس برهانی فر برهانی فر
۵۲۸۰۲ اعظم السادات حسینی نسب
۵۰۹۰۴ مریم همدانیان
۱۲۰۴۳ زلیخا مرادی
۱۰۶۰۱ محمد ابراهیم احمدی
۵۰۲۴۰ مهلا فرقانی اله آبادی
۱۱۲۵۵ شاهین رضایی
۵۲۸۱۴ مهری زارع
۲۰۵۲۴ فوزیه کرمی
۵۰۵۹۸ ساناز میر بلوک
۵۲۳۰۳ طاهره کریمی زارچی
۲۰۶۳۹ عصمت برزگرنژاد
۱۰۱۸۷ ربابه رجبی هامانه
۳۰۱۳۳ محمد حسن خواستان
۴۸۲۳ عباس باقری
۴۹۵۶ معصومه رمضانی
۵۰۸۸۲ بی بی طیبه حسینی مرتضوی
۳۰۴۷۱ خاور بهداروند
۱۰۴۳۶ حسین نوروزی
۵۲۷۸۹ اعظم پورعابدی
۱۱۸۵۴ سودابه مجیدی فیجانی
۱۱۸۸۷ محمدحسین رستمی گرجایی
۳۰۸۳۸ فریبا تاجیک
۵۲۷۳۷ هاجر موسوی
۵۱۹۰۹ ابراهیم بهرامی
۵۲۳۱۷ فهیمه آلداود
۵۲۶۹۰ فاطمه حاجی حسنی
۱۰۱۷۸ طاهره محمدی احمدابادی
۵۲۲۳۸ فاطمه جعفری
۵۲۱۸۸ مریم اواره
۳۱۰۸۱ امیر سحرخیز
۵۲۴۷۷ عباسقلی رجبعلی
۲۱۰۲۴ فاطمه صالحی
۵۲۲۱۲ خوش اندام یارمحمدی
۱۰۱۶۱ فرزانه اخلاقی
۵۲۳۲۵ زهرا ابراهیم زاده
۵۰۸۱۱ اعظم دهقانی تفتی
۴۲۰۲ کبری یزدان پناه یزدان پناه
۵۲۸۹۸ میرزاعلی احمدپور
۲۰۷۸۶ محمد حسین پورصباغ
۳۰۹۶۴ سید محمد جواد حسینی
۵۲۳۶۶ عذرا مامقانی
۱۲۳۵۱ مرضیه نجفی
۳۰۹۳۳ زهرا رستگار
۵۲۰۲۳ زینب سادات
۱۱۲۷۲ مجید سعیدی فر
۵۰۱۴۷ ریحانه باقیان
۵۰۷۹۹ سکینه زارع
۱۱۰۹۲ رحیم زهره وندی
۵۲۲۲۷ مهیم محمودی
۵۲۹۳۹ میترا اسدی
۵۲۷۴۳ حسین مطهریان
۵۰۰۲۹ معصومه آخوند
۲۱۰۸۹ عظیمه کرمی مجومرد
۲۱۰۰۵ رضا زارع زاده ابرقویی
۴۷۰۳ عباسعلی خضری
۳۰۲۰۲ فاطمه زارع
۵۰۲۸۶ فاطمه سادات قوه ندوشن
۴۸۵۵ حسن برزگری
۱۰۹۰۴ ریحانه السادات مدرسی
۱۰۰۲۶ فاطمه دهقان
۴۲۵۹ ملیحه دهقان دهقان بنادکی
۲۰۷۲۸ زینب السادات نبوی زاده چاکری
۳۰۷۲۵ عزرا سالاری
۵۰۴۳۸ مریم رفیعی مجومرد
۵۰۷۸۸ عاطفه طاهری کلاته اخوند
۱۱۷۳۸ محمد سلمانی
۵۱۱۲۹ شهین شکرپور

 

, ,

پست های مرتبط

فهرست